Event Results - World Poker Rank

Find Ranking of any Player:

Search by full or partial last name
Place Your Ad Here

Event Results

Event #1 EPT Kiev No Limit Hold'em Main Event
August 18th, 2009 at 12:00PM
PokerStars.com EPT Kiev
Sports Palace
Buy-In: €4,700 + €300 ($6,677 + $426)
Prize Pool: €1,391,200 - $1,976,408
Entries: 296
Place Player From Prize
1 Maxim "Max" Lykov   €330,000
$468,815
2 Alexander "Alex" Dovzhenko   €220,000
$312,543
3 Vitaly Tolonnikov   €140,000
$198,891
4 Arthur Simonyan   €100,000
$142,065
5 Lucasz Plichta   €80,000
$113,652
6 Adrian Schaap   €60,000
$85,239
7 Torsten Tent   €45,000
$63,929
8 Vadim Markushevski   €30,000
$42,620
9 Michael Meyburg   €23,000
$32,675
10 Aleksey Maslov   €23,000
$32,675
11 Volodymyr Pilyavskyy   €19,000
$26,992
12 Bernardo "Bernard" Boutboul   €19,000
$26,992
13 Andrew Malott   €15,000
$21,310
14 Alexander "Alex" Fitzgerald   €15,000
$21,310
15 Jonas Kronwitter   €12,000
$17,048
16 Volodymyr Zakharov   €12,000
$17,048
17 Waldemar Kopyl   €9,600
$13,638
18 Kirill Boydachenko   €9,600
$13,638
19 Ilya Gorodetskiy   €9,600
$13,638
20 David Jaoui   €9,600
$13,638
21 Oleksander Vaserfirer   €9,600
$13,638
22 Grigory Zima   €9,600
$13,638
23 Michael Naletov   €9,600
$13,638
24 Nikita Nikolaev   €9,600
$13,638
25 Nikita Levedev   €8,600
$12,218
26 Igor Rejdovjan   €8,600
$12,218
27 Jorem Volklein   €8,600
$12,218
28 Eduard Dombovsky   €8,600
$12,218
29 Anatoly Zharnitskiy   €8,600
$12,218
30 Menno Mulder   €8,600
$12,218
31 Michele Limongi   €8,600
$12,218
32 Artem Litvinov   €8,600
$12,218
33 Albert Sungatullin   €7,610
$10,811
34 Viktor Ivanov   €7,610
$10,811
35 Luca Falaschi   €7,610
$10,811
36 Volodyhyr Sendetskiy   €7,610
$10,811
37 Mihaylo Demidenko   €7,610
$10,811
38 David Aslanyan   €7,610
$10,811
39 Vyacheslav Rotach   €7,610
$10,811
40 Jorg Peisert   €7,610
$10,811